Kooldioxyde

Vandaag een artikel uit de “oude doos” gehaald, afgestoft en voorzien van een nieuw jasje. Naar aanleiding van het klimaat akoord gaat het over het veel genoemde CO2, maar wat is kooldioxyde eigenlijk en heeft het werkelijk invloed op het klimaat?

Kooldioxyde is de officiele naam voor CO2, of andersom is CO2 de chemische samenstelling van kooldioxyde. In dit blog staan kooldioxyde en CO2 willekeurig door elkaar.

 • CO2 is een gas zonder kleur of geur;
 • het is niet giftig, maar kan in hoge concentraties wel verstikkend zijn;
 • het komt in een kleine hoeveelheid in de dampkring voor;
 • het is zwaarder dan lucht. Als er ergens veel CO2 ontsnapt dan kan dit daarom in lagere delen blijven hangen, zoals in kelders.

Het gaat tegenwoordig alleen nog maar over het “Klimaat” en over CO2, maar is kooldioxyde echt de oorzaak van klimaatverandering?

Kunnen we leven zonder die CO2?
 • in frisdrank, bier en mouserende wijnen zijn het de bubbeltjes;
 • de luchtige structuur van brood komt van de CO2 dat bij het gisten vrij komt;
 • sommige brandblussers zijn ermee gevuld;
 • bij het lassen kan het als beschermgas dienen;
 • het komt in kleine hoeveelheden in de atmosfeer voor. Deze kleine hoeveelheid is belangrijk voor het ritme van onze ademhaling: zonder CO2 zou de ademhaling van slag raken;
 • bij elke ademhaling ademen we CO2 uit, en ook alle dieren groot of heel klein ademen CO2 uit;
 • alle planten gebruiken CO2 om te groeien en geven daarbij zuurstof af (fotosynthese). In sommige plantenkassen wordt zelfs extra CO2 ingeblazen om de planten beter te laten groeien;
 • CO2 komt momenteel in een concentratie van 0ngeveer 400ppm (ongeveer 0,04%) in de lucht voor;
Opwarming van de aarde.

CO2 wordt gezien als een broeikas gas: het zou net als waterdamp warmte van de zon en van de aarde kunnen opnemen. In de grafiek is te zien dat de absorbtie begint bij ongeveer 2200nm, maar daar is haast geen warmte straling van de zon meer .

Legaal bedrog.

In het Kyoto-protocol zijn afspraken gemaakt over de uitstoot van CO2. Elke “producent” van CO2 heeft een vastgesteld recht op een maximum voor de uitstoot van CO2. Bij meer uitstoot is de “producent” strafbaar. Als een “producent” minder CO2 uitstoot dan zijn “recht” kan hij dat verschil aan een andere “producent” verkopen die meer denkt uit te stoten dan zijn maximum.

Dit is een legale manier van bedrog. De hoeveelheid CO2 neemt niet af, maar de “producenten” zijn toch niet strafbaar. Hoe bedenken ze het?

Conclusie

Kooldioxyde is niet uit ons leven weg te denken, het hoort bij het leven. Sterker nog: zonder CO2 is ons leven onmogelijk.

Kooldioxyde krijgt de schuld van de klimaatverandering, maar het is twijfelachtig of dit wel zo is. Wel ontstaat CO2 altijd bij verbranding samen met waterdamp, het is daarom hoe dan ook verstandig om zuinig te zijn met energie en dus met kooldioxyde en waterdamp uitstoot.

Kooldioxyde hoort bij ons leven!

Je vindt het uitgebreide artikel hier: Kooldioxyde

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *