Gulden snede

Wat is het?

Heel kort en bondig: “een  verhouding tussen de lengtes van 2 lijnstukken zodat de verhouding van het langste deel tot het kortste deel gelijk is aan de verhouding van het hele lijnstuk tot het langste deel.”
Denk aan een lijnstuk in twee ongelijke delen: a voor het langste en b voor het kortste deel, samen a+b. Bovenstaande tekst in formule wordt dan: a:b=(a+b):a.  Als je dit verder uitwerkt krijg je:
a:b=(1+√5):2=1,618… en b:a=(1-√5):2=0,618…

De eerste is het getal Φ (phi, spreek uit fi, zie ook ananas, Fibonacci en spiralen), de tweede is 1/Φ. Lees “Gulden snede” verder

Spiralen

Overal en altijd zijn er spiralen te zien, denk aan draaikolken, slakkenhuizen, dennenappels, lagedruk gebieden, windhozen, zonnebloemen en melkwegstelsels.

spiraalnevel
Messier M51b en M51a melkwegstelsels

Dit is het bekendste melkwegstelsel en het is met een sterke kijker te zien. Het bijzondere is dat het twee stelsels zijn, de spiraal is een twee-armig melkwegstelsel, de witte vlek rechts is een ander melkwegstelsel, maar dan van opzij gezien, de Messier M51b. Lees “Spiralen” verder

Zomertijd

zomertijd
zomertijd
Zomertijd

Ja,ja, het is weer eind maart en dus gaat de zomertijd beginnen: zaterdagnacht om 2 uur (eigenlijk zondagmorgen vroeg) wordt de klok 1 uur vooruit gezet.
Wat een ellende, want als je maandag om zeven uur onderweg moet dan heb je het gevoel dat het nog nacht is:  “gisteren om deze tijd was het zeven uur…”. En als je de wekker niet op zomertijd hebt gezet dan kom je dus een heel uur te laat (en je bent vast niet de enige)!
Lees “Zomertijd” verder

Lente

Dit jaar en bijna altijd begint de lente op 20 maart. De lente wordt in 1 adem genoemd met voorjaar en waarempel het lijkt dit jaar precies uit te komen na de “herfst” van de afgelopen dagen. Maar voor het beheersen van de opwarming van de aarde is het nog lang geen lente, er moet door heel veel regeringen en partijen in binnen- en buitenland nog heel veel gedaan worden. Lees “Lente” verder

Wereldbevolking

Ja, ja, weer een artikel uit de  oude doos (2012), ietsje afgestoft en nog steeds aktueel!

Het geeft een beeld over de groei van de wereldbevolking en wat de toekomst hen te bieden heeft en ook waarom we zo zuinig moeten zijn met ons klimaat en onze grondstoffen, want er komt ooit een einde aan de ongebreidelde groei: vol is vol!

Het hele artikel is te lezen op Wereldbevolking

Wees bewust en geef dat ook door aan anderen.

De jacht op broeikasgas

De broeikasgassen zijn waterdamp, kooldioxyde, methaan, stikstofdioxyde, CFK’s en lachgas. De laatste 3 laat ik buiten beschouwing omdat een particulier daar niets mee kan. Waterdamp is een geval op zich, er zit een vast percentage in de lucht, alleen bij hogere temperaturen neemt dit percentage toe. Condensatie tot wolken en uiteindelijk regen spelen daarbij ook een rol.
CFK’s komen vooral voor in oude koelkasten, lachgas is soms een drijfgas voor spuitbussen en dient als narcosemiddel bij kleine operaties zoals amandelen knippen, stikstofoxyden zijn een restprodukt van verbranding van organische stoffen, zoals benzine, kerosine en aardgas, dus als er minder CO2 uitstoot is dan is er ook minder NOx . Lees “De jacht op broeikasgas” verder

Methaan

koe
Ook deze vriendelijke pink (=jonge koe) stoot veel methaan uit.

Methaan of moerasgas heeft als chemische formule CH4 . Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan. Net als CO2 is het een broeikasgas.
Zoals de bijnaam al doet vermoeden ontstaat het in moerassen bij verrotting van plantaardig materiaal, eigenlijk bij elke zuurstofvrije ontbinding van plantaardig materiaal.

Lees “Methaan” verder

Waarom valt carnaval nooit op dezelfde datum?

carnaval 

carnaval
halfvastenoptocht in Oss

Carnaval is het feest dat vooraf gaat aan de 40-daagse vasten of de 40-dagentijd. Dat zijn 40 doordeweekse dagen voor Pasen, ofwel 6 weken en 4 dagen voor Pasen. Maar wanneer is het Pasen? Eerst maar even de precieze definitie: “Pasen is de zondag na de eerste volle maan op of na het begin van de lente”. Dit klinkt heel heidens, maar het is wel degelijk een christelijk definitie, deels gemengd met joodse invloeden. Lees “Waarom valt carnaval nooit op dezelfde datum?” verder