Gulden snede

Wat is het?

Heel kort en bondig: “een  verhouding tussen de lengtes van 2 lijnstukken zodat de verhouding van het langste deel tot het kortste deel gelijk is aan de verhouding van het hele lijnstuk tot het langste deel.”
Denk aan een lijnstuk in twee ongelijke delen: a voor het langste en b voor het kortste deel, samen a+b. Bovenstaande tekst in formule wordt dan: a:b=(a+b):a.  Als je dit verder uitwerkt krijg je:
a:b=(1+√5):2=1,618… en b:a=(1-√5):2=0,618…

De eerste is het getal Φ (phi, spreek uit fi, zie ook ananas, Fibonacci en spiralen), de tweede is 1/Φ. Lees “Gulden snede” verder