De jacht op broeikasgas

De broeikasgassen zijn waterdamp, kooldioxyde, methaan, stikstofdioxyde, CFK’s en lachgas. De laatste 3 laat ik buiten beschouwing omdat een particulier daar niets mee kan. Waterdamp is een geval op zich, er zit een vast percentage in de lucht, alleen bij hogere temperaturen neemt dit percentage toe. Condensatie tot wolken en uiteindelijk regen spelen daarbij ook een rol.
CFK’s komen vooral voor in oude koelkasten, lachgas is soms een drijfgas voor spuitbussen en dient als narcosemiddel bij kleine operaties zoals amandelen knippen, stikstofoxyden zijn een restprodukt van verbranding van organische stoffen, zoals benzine, kerosine en aardgas, dus als er minder CO2 uitstoot is dan is er ook minder NOx .

Wat kun je als particulier nu meteen al doen, of de overheid (VVD en CDA) nu wel of niet meewerkt:

 • wees bewust van je energie gebruik, nogal logisch;
 • zet de thermostaat ietsje lager en laat de verlichting niet onnodig branden, ook logisch;
 • laat de auto staan als er een goed alternatief is, zoals de fiets of het OV;
 • rij niet “sportief” en haal niet het uiterste uit je voertuig, 130 op de snelweg hoeft echt niet;
 • controleer regelmatig de bandenspanning;
 • kijk bij de aanschaf van je voedsel of het niet van veel te ver komt, zoals druiven uit Zuid-Afrika of Australië, exotisch fruit uit de tropen of zomer groenten  in de winter;
 • en voor het methaan of moerasgas kun je alleen proberen minder of zelfs helemaal geen vlees en kaas te eten, begin met 1 dag zonder vlees en breidt dat geleidelijk uit.

Wat kan de overheid doen?

Zoals we allemaal wel weten zijn het de grootste “vervuilers” die minder CO2 zouden moeten uitstoten, dus dat betekent een stimulerende “boete” om het gebruik van organische brandstof tegen te gaan. Het heffen van BTW voor particulieren en zeker voor huurders werkt averechts omdat dit niet prikkelend  maar juist demotiverend werkt. De overheid moet maatregelen nemen om de kennis voor efficienter gebruik van beschikbare energie te vergroten. Dit levert meteen banen op.

De snelheid op de snelwegen moet onmiddellijk omlaag van 130 naar 120, ook ’s nachts! Dit kost niets.

Het ergste wat de overheid kan doen is achterover leunen en denken dat het nog lang geen 2030 is!

Ten aanzien van methaan kan de overheid diverse impopulaire maatregelen nemen:

 • een direct ingaand totaal verbod op reclame, aanbevelingen, aanbiedingen, enzovoort voor vlees en -produkten, dus ook van kookprogramma’s waarin vlees wordt gebruikt;
 • uiteindelijk verbieden dat vlees in de supermarkt verkrijgbaar is, het hoort in de slagerij en die weet er ook meteen het beste van;
 • op termijn een exportheffing op vee en vleesprodukten (waarom zou Nederland al die methaan moeten uitstoten als het niet voor de eigen bevolking is?) ;
 • boeren verliezen omzet, de overheid moet hen stimuleren om over te stappen op  kleinschalige biologische veeteelt en omschakeling naar produktie van sojabonen,  algen, wieren en hydrocultuur gewassen;
 • stimuleren van onderzoek naar betere eet gewoontes;
 • als de storm bedaard is dan zou ten aanzien van melk en -produkten vergelijkbare maatregelen genomen moeten worden.

En ook hiervoor geldt dat de overheid niet achterover moet leunen en denken dat het nog lang geen 2030 of 2050 is!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *