De jacht op broeikasgas

De broeikasgassen zijn waterdamp, kooldioxyde, methaan, stikstofdioxyde, CFK’s en lachgas. De laatste 3 laat ik buiten beschouwing omdat een particulier daar niets mee kan. Waterdamp is een geval op zich, er zit een vast percentage in de lucht, alleen bij hogere temperaturen neemt dit percentage toe. Condensatie tot wolken en uiteindelijk regen spelen daarbij ook een rol.
CFK’s komen vooral voor in oude koelkasten, lachgas is soms een drijfgas voor spuitbussen en dient als narcosemiddel bij kleine operaties zoals amandelen knippen, stikstofoxyden zijn een restprodukt van verbranding van organische stoffen, zoals benzine, kerosine en aardgas, dus als er minder CO2 uitstoot is dan is er ook minder NOx . Lees “De jacht op broeikasgas” verder

Methaan

koe
Ook deze vriendelijke pink (=jonge koe) stoot veel methaan uit.

Methaan of moerasgas heeft als chemische formule CH4 . Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan. Net als CO2 is het een broeikasgas.
Zoals de bijnaam al doet vermoeden ontstaat het in moerassen bij verrotting van plantaardig materiaal, eigenlijk bij elke zuurstofvrije ontbinding van plantaardig materiaal.

Lees “Methaan” verder