De jacht op broeikasgas

De broeikasgassen zijn waterdamp, kooldioxyde, methaan, stikstofdioxyde, CFK’s en lachgas. De laatste 3 laat ik buiten beschouwing omdat een particulier daar niets mee kan. Waterdamp is een geval op zich, er zit een vast percentage in de lucht, alleen bij hogere temperaturen neemt dit percentage toe. Condensatie tot wolken en uiteindelijk regen spelen daarbij ook een rol.
CFK’s komen vooral voor in oude koelkasten, lachgas is soms een drijfgas voor spuitbussen en dient als narcosemiddel bij kleine operaties zoals amandelen knippen, stikstofoxyden zijn een restprodukt van verbranding van organische stoffen, zoals benzine, kerosine en aardgas, dus als er minder CO2 uitstoot is dan is er ook minder NOx . Lees “De jacht op broeikasgas” verder

Electrische auto

Zojuist heb ik het artikel over de electrische auto herzien en op de site geplaatst: electrische auto . (In het menu te vinden onder: Artikelen>Milieu>Electrische auto)

Zoals je begrijpt ben ik geen voorstander van zo’n voertuig vanuit het milieu oogpunt, ook al schijnt de regering en zelfs de olie industrie er anders over te denken. Hoe meer electrische voertuigen er rijden hoe groter de vraag naar energie en hoe groter de neiging zal zijn om de kolencentrale maar weer eens op te starten. En dat kan niemand willen, bah, vies!

Trouwens een voertuig op waterstof lijkt ook zo’n schoon ding te zijn, maar ik zal gauw eens uitrekenen hoe erg daarvan de vervuiling is, want je moet bedenken dat het produceren van waterstof ook heel veel energie kost. Goed, soms is waterstof een restproduct van de zoutindustrie, maar neem dat met een korreltje zout.

En over zout gesproken, er gaat vandaag weer tonnen zout op de wegen gestrooid worden, dat zout komt voor een deel in het riool maar een heel groot deel in de wegberm terecht. Let van de zomer maar eens op die wegbermen, dan zie je de zoutminnende planten er groeien en bloeien. Dan is het enige leuke van dat zout dat er wat variatie in de bermen komt en dat staat dan wel weer heel vrolijk, hoera!

Fijne zondag nog en doe voorzichtig onderweg!